Minna Eväsoja: Bigaku  Japanilaisesta kauneudesta ***

  Japanilaiset ovat toista maata. Kirjassa kerrotaan miten japanilaisten arvot ja ihanteet ovat kehittyneet vuosisatojen ja eri taidemuotojen kautta. Japanilaiselle kulttuurille on tunnusomaista korostunut esteettinen asenne. Kauneutta etsitään ja löydetään arjesta, pientä ja herkkää kauneutta arvostetaan. Tapa hahmottaa kauneutta poikkeaa paikoin suurestikin länsimaisesta. Siis itä on itä ja länsi on länsi, mutta kohtaavatko ne koskaan toisensa? Toivottavasti nyt ymmärrän hieman enemmän lukemaani, sillä joskus minulle on jäänyt tunne, että minulta on jäänyt jokin pieni vivahde ymmärtämättä.

Aihe on erittäin mielenkiintoinen, mutta ehkä tämä kirja avautuu parhaiten sellaiselle lukijalle, jolle estetiikan tutkimuksen perusteet ovat tuttuja. Kirjoittaja on japanilaisen estetiikan tutkija.